Ograničena pokretljivost

Posebnu pažnju posvećujemo nepokretnim licima, kako u pogledu presvlačenja korisnika
tako i menjanja pelena kod osoba koje nemaju kontrolu nad fiziološkim potrebama.

Oaza Silka SM prima korisnike kojima je potreban različit stepen podrške,nezavisne, poluzavisne ili potpuno zavisne od tuđe pomoći, bez obzira na oboljenje. Po prijemu zahteva za smeštaj u dom, stručni tim koji čine direktor, socijalni radnik i glavna medicinska sestra,vrše procenu aktuelnog stanja i potreba korisnika i u zavisnosti od potreba korisnika donosi se odluka o prijemu u dom za stara lica.Bitno nam je da u svakom momentu možemo da odgovorimo na potrebe korisnika. Pružamo usluge smeštaja i medicinske nege starim i odraslim licima koja usled ograničenih fizičkih, intelektualnih ili psihičkih sposobnosti imaju poteškoće da žive samostalno i brinu o sebi i svojim potrebama.

Najvažniji preduslov kvalitetne zaštite starih je održavanje higijene i te procedure poštuju svi zaposleni. Nega i lična higijena se ne odnosi samo na jutarnje i večernje rituale umivanja, pranja zuba, brijanja i češljanja već i na redovno kupanje starih osoba, sređivanje noktiju, šišanje pa i hranjenje.

Posebna pažnja se posvećuje nepokretnim licima, kako u pogledu presvlačenja korisnika koji to ne mogu sami da obave, tako i menjanja pelena kod osoba koje nemaju kontrolu nad fiziološkim potrebama.

Primer slučaja nekih od
naših korisnika

Pacijentkinja koja ima 83 godine. Pre deset godina joj je suprug preminuo. Žali se na slabost, koja joj onemogućava obavljanje aktivnosti svakodnevnog života. Jako otežano hoda. Žali se na bol u kičmi, kad hoda ne može da se ispravi (ide pogrbljeno), brzo se zamara. Kada leži ništa je ne boli. Pre 2 godine poslednji je put izašla iz stana. Imala nesvestice zbog kojih je padala. Poslednji put pre 1 godine. Navodi da je tada jako slabo jela (pad šećera).

Pre godinu dana doživela je intezivnu stresnu situaciju, kada joj je pas preminuo sa kojim je živela 17. godina I bila je vezana. Pre toga je normalno funkcionisala. Nakon toga se „opustila“ i zapustla. Bila je službenik i u penziju je otišla sa 40 godina staža.

DNEVNI RITAM:
Ujutru se budi oko 9,00-10,00, popije kafu, spremi doručak koji obeduje oko 10,00-11,00 sati. Nakon doručka legne (2-3 sata). Ručak je oko 15,00-16,00 sati. Zamori se pa mora da legne. U krevetu je do 17,00-18,00 sati. Ne večerava. Gleda TV i leži. Zaspi oko ponoći. Lepo spava, ne budi se. Pacijentkinja ličnu higijenu samostalno otežano obavlja.

Pacijentkinja koja ima 73 godine, stanje pole infarkta mozga sa posledicom hemiplegije, živi sa kćerkom, nepokretna je, pasivna, potpuno zavisna od tuđe nege i pomoći; Sfinktere ne kontroliše.Plačljiva je i razdražljiva. Kćerka se prema njoj odnosi sa preteranom brigom i pažnjom. Dnevni ritam: budi se oko 7,00 sati, pasivan transfer do kupatila – kupanje (pasivno), transfer do dnevne sobe (potpmognut, hoda sa tronožnim štapom, potpora kćerka sa plegične strane), doručak, potpomognut transfer do spavaće sobe, pasivno smeštanje u sedeći položaj na stolici i u krevetu kao i ležeći položaj u krevetu. Slično sa ručkom i večerom; Pacijentkinja ima pojačan apetit. Aktivnosti svakodnevnog života – potpuno zavisna.

Prisutna je levostrana spastična plegija; Svi pokreti sa plegične strane se izvode pasivno. Potpuno odsustvo aktivnog i aktivno potpomognutog pokreta. Prisutni edemi na nogama (stopala, skočni zglobovi obostrano).

Pomoć u svakodnevnoj nezi tela

Nega i lična higijena kako korisnika, takođe i samog objekta doma veoma je bitna. Tim Oaze Silka SM naročitu pažnju posvećuje higijeni kao jednom od krucijalnih faktora održavanja zdrave sredine i podizanju zdravlja korisnika doma na najviši nivo kvaliteta.

Ishrana prilagođena Vašem zdravlju

Ishrana u domu je raznovrsna, zastupljene su sve vrste namirnica, a istovremeno je prilagođena različitim zdravstvenim i drugim potrebama korisnika.

Stručan tim

Naša misija je prvenstveno pružanje visokokvalitetne usluge starijim osobama u prijatnom ambijentu i prijateljskoj atmosferi, kako bi preseljenje korisnika u dom bilo lepo prihvaćeno i što manje stresno.

Prevoz pacijenata i uređaji u domu

Velika prednost doma Oaze Silka Sm jeste posedovanje električnih i hidrauličnih podizača pacijenata, kao i posedovanje skalamobila sa kojim penjanje uz stepenice ne predstavlja nikakav problem.

Društvene aktivnosti

Mnoga istraživanja dokazala su da starije osobe koje nakon ulaska u penziju pored fizičke, učestvuju i u društvenim aktivnostima predstavljaju kandidate za duži i kvalitetniji život. Tim Oaze Silka SM obezbeđuje korisnicima doma mnogobrojne kulturno-zabavne aktivnosti.

Socijalne i rekreativne aktivnosti i radno okupaciona terapija

Veliku pažnju posvećujemo socijalnim i rekreativnim aktivnostima, ali i radno okupacionoj terapiji.

DOM KAO KOD KUĆE

Ukoliko odlučite da je upravo Dom za stare Oaza Silka SM pravo mesto za vaše bližnje, informišite se o postupku prijema.

Posedujemo neophodnu licencu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije za negu starih lica. Licencu za rad i podatke vezane za licencu Ministarstva Zdravlja možete preuzeti ovde.

U domu za stare Oaza Silka SM možete da se oslonite na kompletnu profesionalnu pomoć.

  • Na raspolaganju su Vam lekari – specijalisti interne medicine, urgentne medicine, onkologije i radiologije, koji su detaljno upoznati sa zdravstvenim stanjem svih korisnika.
  • Stalno zaposlene medicinske sestare i negovateljica 24h vode računa o našim korisnicima.
  • Korisnicima čije porodice borave u inostranstvu ili drugim gradovima Srbije, stojimo na raspolaganju pri nabavci lekova i medicinskog potrošnog materijala uz prethodni dogovor.
  • Korisnicima čije porodice borave u inostranstvu ili drugim gradovima Srbije, stojimo na raspolaganju pri nabavci lekova i medicinskog potrošnog materijala uz prethodni dogovor.
  • Obezbeđeno je organizovanje dnevnih aktivnosti, druženja, proslave rođendana kao i svakodnevne konsultacije sa socijalnim radnikom i andragogom.
  • Kuvarice u okviru profesionalno opremljene kuhinje trude se svakodnevno da našim korisnicima spreme ukusne obroke.
  • Ukoliko je našim korisnicima potreban prevoz do bolnice ili iz bolnice do doma, Dom za stare Oaza Silka SM obezbeđuje sanitetski prevoz uz odgovarajuću pratnju.
  • Ukoliko su Vam potrebne informacije oko sticanja Prava na tuđu negu i pomoć ili pravni savet u vezi sa postupkom za sticanje strateljstva, stojimo Vam na raspolaganju.