Društvene aktivnosti

Organizujemo izlete, odlaske na kulturna događanja i druge sadržaje
u skladu sa potrebama korisnika.

Starost ne mora da bude teška i usamljena, pa posebnu pažnju posvećujemo kulturnoj, obrazovnoj i zabavnoj strani života u našem Domu za stara lica Oaza Silka SM, ​​jer nam je cilj da obogatimo duhovni život naših korisnika.

U skladu sa svojim željama, interesovanjima i mogućnostima, korisnici Staračkog doma, uz stručnu pomoć i radnog terapeuta, mogu da se uključe u različite društvene aktivnosti koje svakako obogaćuju društveni život korisnika u staračkom domu u Beogradu. Organizovanje raznih drugih aktivnosti, čitanje dnevne štampe, gledanje TV programa i igranje zabavnih društvenih igara.

Organizujemo niz kulturnih, zabavnih i edukativnih aktivnosti kao i razne radne i rekreativne aktivnosti, naravno vodeći računa o željama i mogućnostima korisnika Doma za stara lica Oaza Silka SM. Akcenat je stavljen na profesionalnu i kvalitetnu uslugu koja je prilagođena svakom korisniku pojedinačno, što je posebno važno za osobe sa posebnim potrebama.

Organizujemo izlete, izlete na kulturne manifestacije i druge objekte u skladu sa potrebama korisnika. Rođaci i prijatelji mogu da dođu kad god žele jer su posete dozvoljene tokom 24 sata, uključujući i vikende.

Pomoć u svakodnevnoj nezi tela

Nega i lična higijena kako korisnika, takođe i samog objekta doma veoma je bitna. Tim Oaze Silka SM naročitu pažnju posvećuje higijeni kao jednom od krucijalnih faktora održavanja zdrave sredine i podizanju zdravlja korisnika doma na najviši nivo kvaliteta.

Ishrana prilagođena Vašem zdravlju

Ishrana u domu je raznovrsna, zastupljene su sve vrste namirnica, a istovremeno je prilagođena različitim zdravstvenim i drugim potrebama korisnika.

Stručan tim

Naša misija je prvenstveno pružanje visokokvalitetne usluge starijim osobama u prijatnom ambijentu i prijateljskoj atmosferi, kako bi preseljenje korisnika u dom bilo lepo prihvaćeno i što manje stresno.

Prevoz pacijenata i uređaji u domu

Velika prednost doma Oaze Silka Sm jeste posedovanje električnih i hidrauličnih podizača pacijenata, kao i posedovanje skalamobila sa kojim penjanje uz stepenice ne predstavlja nikakav problem.

Društvene aktivnosti

Mnoga istraživanja dokazala su da starije osobe koje nakon ulaska u penziju pored fizičke, učestvuju i u društvenim aktivnostima predstavljaju kandidate za duži i kvalitetniji život. Tim Oaze Silka SM obezbeđuje korisnicima doma mnogobrojne kulturno-zabavne aktivnosti.

Socijalne i rekreativne aktivnosti i radno okupaciona terapija

Veliku pažnju posvećujemo socijalnim i rekreativnim aktivnostima, ali i radno okupacionoj terapiji.

U domu za stare Oaza Silka SM možete da se oslonite na kompletnu profesionalnu pomoć.

  • Na raspolaganju su Vam lekari – specijalisti interne medicine, urgentne medicine, onkologije i radiologije, koji su detaljno upoznati sa zdravstvenim stanjem svih korisnika.
  • Stalno zaposlene medicinske sestare i negovateljica 24h vode računa o našim korisnicima.
  • Korisnicima čije porodice borave u inostranstvu ili drugim gradovima Srbije, stojimo na raspolaganju pri nabavci lekova i medicinskog potrošnog materijala uz prethodni dogovor.
  • Korisnicima čije porodice borave u inostranstvu ili drugim gradovima Srbije, stojimo na raspolaganju pri nabavci lekova i medicinskog potrošnog materijala uz prethodni dogovor.
  • Obezbeđeno je organizovanje dnevnih aktivnosti, druženja, proslave rođendana kao i svakodnevne konsultacije sa socijalnim radnikom i andragogom.
  • Kuvarice u okviru profesionalno opremljene kuhinje trude se svakodnevno da našim korisnicima spreme ukusne obroke.
  • Ukoliko je našim korisnicima potreban prevoz do bolnice ili iz bolnice do doma, Dom za stare Oaza Silka SM obezbeđuje sanitetski prevoz uz odgovarajuću pratnju.
  • Ukoliko su Vam potrebne informacije oko sticanja Prava na tuđu negu i pomoć ili pravni savet u vezi sa postupkom za sticanje strateljstva, stojimo Vam na raspolaganju.