Društveni život

U samom domu postoji puno načina da se kvalitetno provede slobodno vreme.

Ponekad, kada ostare, ljudi se mogu naći u situaciji da im treba adekvatna i profesionalna nega, kada se odlučuju na prelaz u starački dom gde će imati stručnu, medicinsku negu i pažnju. Bez obzira na situaciju, istraživanje nam pokazuje da nedostatak socijalne podrške može negativno uticati na ukupni kvalitet osobe koja živi u domu za stara lica. Za kvalitetnu socijalizaciju u domu Oaza Silka SM postoji stručan kadar koji se sastoji od socijalnog radnika, radnog terapeuta kao i psihologa, a svi zajedno učestvuju u uključivanju korisnika u društvenu zajednicu. Postoji niz aktivnosti koji omogućavaju lakšu socijalizaciju, počev od zajedničke trpezarije gde se korisnici okupljaju radi obedovanja, igranje društvenih igara, organizovanje raznih događaja poput rođendana , obeležavanje 8. marta, Božića i dr., organizovanje izleta..

Mnoga istraživanja dokazala su da starije osobe koje nakon ulaska u penziju pored fizičke, učestvuju i u društvenim aktivnostima predstavljaju kandidate za duži i kvalitetniji život. Tim Oaze Silka SM obezbeđuje korisnicima doma mnogobrojne kulturno-zabavne aktivnosti.

Prema svojim željama, potrebama, interesima i mogućnostima korisnici se uz stručnu pomoć osoblja doma i pomoć radnog terapeuta mogu uključiti u razne aktivnosti koji svakako obogaćuje život naših korisnika.

Posebnu pažnju u našem Domu za stare poklanjamo kulturnoj, edukativnoj i zabavnoj strani života, jer nam je cilj prevashodno da boravak u domu za stare obogati duhovni život naših korisnika.

Prema svojim željama, interesima i mogućnostima korisnici Staračkog doma se uz stručnu pomoć i radnog terapeuta mogu uključiti u razne društvene aktivnosti koji svakako obogaćuju društveni život korisnika u domu za stare Beograd. Organizovanje raznih drugih aktivnosti, čitanje dnevne štampe, gledanje TV programa i igranje zabavnih društvenih igara.

Organizuje se niz kulturno-zabavnih i edukativnih aktivnosti kao i raznih radnih i rekreativnih aktivnosti naravno vodeći računa o željama i mogućnostima korisnika Doma za stare Milidom LUX Beograd. Naglasak se stavlja na stručnu i kvalitetnu uslugu koja je prilagođena svakom korisniku ponaosob, što je posebno važno za osobe sa posebnim potrebama.

Organizujemo izlete, odlaske na kulturna događanja i druge sadržaje u skladu sa potrebama korisnika. Rodbina i prijatelji mogu navratiti kada god požele jer su posete dozvoljene tokom 24 sata uključujući i vikend.

U Domu za stare posebno izdvajamo zadovoljstvo korisnika u fizičkom, intelektualnom, i društvenom pogledu. Trudimo se da stvorimo prijatno okruženje kako bi korisnicima stvorili kvalitetan život i omogućili da svaki korisnik dobije društvo kakvo želi.

Svi verski i državni praznici se proslavljaju sa osobljem doma u porodičnoj atmosferi. Takođe, svaki rođendan, slava i svi ostali datumi koji su bitni korisnicima se ne zaboravljaju.

Najmanje jednom mesečno se organizuju izleti kao i različite kulturne i zabavne manifestacije.

Pomoć u svakodnevnoj nezi tela

Nega i lična higijena kako korisnika, takođe i samog objekta doma veoma je bitna. Tim Oaze Silka SM naročitu pažnju posvećuje higijeni kao jednom od krucijalnih faktora održavanja zdrave sredine i podizanju zdravlja korisnika doma na najviši nivo kvaliteta.

Ishrana prilagođena Vašem zdravlju

Ishrana u domu je raznovrsna, zastupljene su sve vrste namirnica, a istovremeno je prilagođena različitim zdravstvenim i drugim potrebama korisnika.

Stručan tim

Naša misija je prvenstveno pružanje visokokvalitetne usluge starijim osobama u prijatnom ambijentu i prijateljskoj atmosferi, kako bi preseljenje korisnika u dom bilo lepo prihvaćeno i što manje stresno.

Prevoz pacijenata i uređaji u domu

Velika prednost doma Oaze Silka Sm jeste posedovanje električnih i hidrauličnih podizača pacijenata, kao i posedovanje skalamobila sa kojim penjanje uz stepenice ne predstavlja nikakav problem.

Društvene aktivnosti

Mnoga istraživanja dokazala su da starije osobe koje nakon ulaska u penziju pored fizičke, učestvuju i u društvenim aktivnostima predstavljaju kandidate za duži i kvalitetniji život. Tim Oaze Silka SM obezbeđuje korisnicima doma mnogobrojne kulturno-zabavne aktivnosti.

Socijalne i rekreativne aktivnosti i radno okupaciona terapija

Veliku pažnju posvećujemo socijalnim i rekreativnim aktivnostima, ali i radno okupacionoj terapiji.

DOM KAO KOD KUĆE

Ukoliko odlučite da je upravo Dom za stare Oaza Silka SM pravo mesto za vaše bližnje, informišite se o postupku prijema.

Posedujemo neophodnu licencu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije za negu starih lica. Licencu za rad i podatke vezane za licencu Ministarstva Zdravlja možete preuzeti ovde.

U domu za stare Oaza Silka SM možete da se oslonite na kompletnu profesionalnu pomoć.

  • Na raspolaganju su Vam lekari – specijalisti interne medicine, urgentne medicine, onkologije i radiologije, koji su detaljno upoznati sa zdravstvenim stanjem svih korisnika.
  • Stalno zaposlene medicinske sestare i negovateljica 24h vode računa o našim korisnicima.
  • Korisnicima čije porodice borave u inostranstvu ili drugim gradovima Srbije, stojimo na raspolaganju pri nabavci lekova i medicinskog potrošnog materijala uz prethodni dogovor.
  • Korisnicima čije porodice borave u inostranstvu ili drugim gradovima Srbije, stojimo na raspolaganju pri nabavci lekova i medicinskog potrošnog materijala uz prethodni dogovor.
  • Obezbeđeno je organizovanje dnevnih aktivnosti, druženja, proslave rođendana kao i svakodnevne konsultacije sa socijalnim radnikom i andragogom.
  • Kuvarice u okviru profesionalno opremljene kuhinje trude se svakodnevno da našim korisnicima spreme ukusne obroke.
  • Ukoliko je našim korisnicima potreban prevoz do bolnice ili iz bolnice do doma, Dom za stare Oaza Silka SM obezbeđuje sanitetski prevoz uz odgovarajuću pratnju.
  • Ukoliko su Vam potrebne informacije oko sticanja Prava na tuđu negu i pomoć ili pravni savet u vezi sa postupkom za sticanje strateljstva, stojimo Vam na raspolaganju.