Ishrana prilagođena vašem zdravlju

The nutrition in the Home of the old Silk SM Oasis is in line with the situation and needs each user individually.

Hrana u domu je raznovrsna, zastupljene su sve vrste namirnica, a ujedno je prilagođena različitim zdravstvenim i drugim potrebama korisnika. Obroci se služe u trpezariji ili sobama, osim za one korisnike koji nisu u mogućnosti da ustanu iz kreveta i koriste trpezariju. donose obroke u sobe.

Kakva je ishrana i koja hrana se služi kod kuće?

Dijeta je u skladu sa stanjem i potrebama svakog korisnika pojedinačno.

Nutricionista se savetuje u pripremi obroka.

Hrana je raznovrsna i sveža.

Trpezarija je svetla i prijatna za jelo.

Dnevno se obezbeđuju tri glavna obroka i dve užine.

Kako da znam da budem siguran u kvalitet hrane?

Dom za stara lica Oaza Silka SM od 19.06.2017. poseduje licencu koja garantuje, između ostalog, i kvalitet hrane. Kuhinja je prema HACCP, što znači analiza opasnosti i kritična kontrolna tačka. To je logičan, naučno zasnovan sistem kontrole procesa proizvodnje i distribucije prehrambenih proizvoda. Za razliku od kontrole gotovih proizvoda na kraju proizvodnog procesa, HACCP je preventivni sistem koji obezbeđuje bezbednost hrane u svakom koraku proizvodnog procesa. kao niz postupaka za kontrolu procesa i osetljivih tačaka u lancu proizvodnje hrane, sa krajnjim ciljem da potrošač konzumira hranu, u stanju i na način koji će biti bezbedan po njegovo zdravlje.

Pomoć u svakodnevnoj nezi tela

Nega i lična higijena kako korisnika, takođe i samog objekta doma veoma je bitna. Tim Oaze Silka SM naročitu pažnju posvećuje higijeni kao jednom od krucijalnih faktora održavanja zdrave sredine i podizanju zdravlja korisnika doma na najviši nivo kvaliteta.

Ishrana prilagođena Vašem zdravlju

Ishrana u domu je raznovrsna, zastupljene su sve vrste namirnica, a istovremeno je prilagođena različitim zdravstvenim i drugim potrebama korisnika.

Stručan tim

Naša misija je prvenstveno pružanje visokokvalitetne usluge starijim osobama u prijatnom ambijentu i prijateljskoj atmosferi, kako bi preseljenje korisnika u dom bilo lepo prihvaćeno i što manje stresno.

Prevoz pacijenata i uređaji u domu

Velika prednost doma Oaze Silka Sm jeste posedovanje električnih i hidrauličnih podizača pacijenata, kao i posedovanje skalamobila sa kojim penjanje uz stepenice ne predstavlja nikakav problem.

Društvene aktivnosti

Mnoga istraživanja dokazala su da starije osobe koje nakon ulaska u penziju pored fizičke, učestvuju i u društvenim aktivnostima predstavljaju kandidate za duži i kvalitetniji život. Tim Oaze Silka SM obezbeđuje korisnicima doma mnogobrojne kulturno-zabavne aktivnosti.

Socijalne i rekreativne aktivnosti i radno okupaciona terapija

Veliku pažnju posvećujemo socijalnim i rekreativnim aktivnostima, ali i radno okupacionoj terapiji.

U domu za stare Oaza Silka SM možete da se oslonite na kompletnu profesionalnu pomoć.

  • Na raspolaganju su Vam lekari – specijalisti interne medicine, urgentne medicine, onkologije i radiologije, koji su detaljno upoznati sa zdravstvenim stanjem svih korisnika.
  • Stalno zaposlene medicinske sestare i negovateljica 24h vode računa o našim korisnicima.
  • Korisnicima čije porodice borave u inostranstvu ili drugim gradovima Srbije, stojimo na raspolaganju pri nabavci lekova i medicinskog potrošnog materijala uz prethodni dogovor.
  • Korisnicima čije porodice borave u inostranstvu ili drugim gradovima Srbije, stojimo na raspolaganju pri nabavci lekova i medicinskog potrošnog materijala uz prethodni dogovor.
  • Obezbeđeno je organizovanje dnevnih aktivnosti, druženja, proslave rođendana kao i svakodnevne konsultacije sa socijalnim radnikom i andragogom.
  • Kuvarice u okviru profesionalno opremljene kuhinje trude se svakodnevno da našim korisnicima spreme ukusne obroke.
  • Ukoliko je našim korisnicima potreban prevoz do bolnice ili iz bolnice do doma, Dom za stare Oaza Silka SM obezbeđuje sanitetski prevoz uz odgovarajuću pratnju.
  • Ukoliko su Vam potrebne informacije oko sticanja Prava na tuđu negu i pomoć ili pravni savet u vezi sa postupkom za sticanje strateljstva, stojimo Vam na raspolaganju.