Stručni tim

Dom za stare poseduje neophodnu licencu Ministarstva za rad,
zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije za negu starih lica.

Članovi medicinskog osoblja razvijaju toplu interakciju i prijateljske odnose sa korisnicima doma. Naše osoblje je obučeno da koristi usredređen odnos, koristeći vreme da upozna svakog korisnika ponaosob.

Dom za stara lica poseduje potrebnu licencu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije za negu starih lica. Naša misija je prvenstveno da pružimo kvalitetnu uslugu starim licima u prijatnom ambijentu i prijateljskoj atmosferi, kako bi preseljenje korisnika u dom bilo lepo prihvaćeno i što bez stresa.

Ko čini stručni tim Oaza Silka SM?

 • Medicinsko i pomoćno medicinsko osoblje
 • Higijeničari
 • Socijalni radnik

Da li je dom u saradnji sa državnom institucijom?

Redovno sarađujemo sa lekarom opšte prakse iz patronažne službe Doma zdravlja Sremska Mitrovica.

Pomoć u svakodnevnoj nezi tela

Nega i lična higijena kako korisnika, takođe i samog objekta doma veoma je bitna. Tim Oaze Silka SM naročitu pažnju posvećuje higijeni kao jednom od krucijalnih faktora održavanja zdrave sredine i podizanju zdravlja korisnika doma na najviši nivo kvaliteta.

Ishrana prilagođena Vašem zdravlju

Ishrana u domu je raznovrsna, zastupljene su sve vrste namirnica, a istovremeno je prilagođena različitim zdravstvenim i drugim potrebama korisnika.

Stručan tim

Naša misija je prvenstveno pružanje visokokvalitetne usluge starijim osobama u prijatnom ambijentu i prijateljskoj atmosferi, kako bi preseljenje korisnika u dom bilo lepo prihvaćeno i što manje stresno.

Prevoz pacijenata i uređaji u domu

Velika prednost doma Oaze Silka Sm jeste posedovanje električnih i hidrauličnih podizača pacijenata, kao i posedovanje skalamobila sa kojim penjanje uz stepenice ne predstavlja nikakav problem.

Društvene aktivnosti

Mnoga istraživanja dokazala su da starije osobe koje nakon ulaska u penziju pored fizičke, učestvuju i u društvenim aktivnostima predstavljaju kandidate za duži i kvalitetniji život. Tim Oaze Silka SM obezbeđuje korisnicima doma mnogobrojne kulturno-zabavne aktivnosti.

Socijalne i rekreativne aktivnosti i radno okupaciona terapija

Veliku pažnju posvećujemo socijalnim i rekreativnim aktivnostima, ali i radno okupacionoj terapiji.

U domu za stare Oaza Silka SM možete da se oslonite na kompletnu profesionalnu pomoć.

 • Na raspolaganju su Vam lekari – specijalisti interne medicine, urgentne medicine, onkologije i radiologije, koji su detaljno upoznati sa zdravstvenim stanjem svih korisnika.
 • Stalno zaposlene medicinske sestare i negovateljica 24h vode računa o našim korisnicima.
 • Korisnicima čije porodice borave u inostranstvu ili drugim gradovima Srbije, stojimo na raspolaganju pri nabavci lekova i medicinskog potrošnog materijala uz prethodni dogovor.
 • Korisnicima čije porodice borave u inostranstvu ili drugim gradovima Srbije, stojimo na raspolaganju pri nabavci lekova i medicinskog potrošnog materijala uz prethodni dogovor.
 • Obezbeđeno je organizovanje dnevnih aktivnosti, druženja, proslave rođendana kao i svakodnevne konsultacije sa socijalnim radnikom i andragogom.
 • Kuvarice u okviru profesionalno opremljene kuhinje trude se svakodnevno da našim korisnicima spreme ukusne obroke.
 • Ukoliko je našim korisnicima potreban prevoz do bolnice ili iz bolnice do doma, Dom za stare Oaza Silka SM obezbeđuje sanitetski prevoz uz odgovarajuću pratnju.
 • Ukoliko su Vam potrebne informacije oko sticanja Prava na tuđu negu i pomoć ili pravni savet u vezi sa postupkom za sticanje strateljstva, stojimo Vam na raspolaganju.