+381 69 670 853

Osobe kojima je neophodna svakodnevna pomoć

Oaza Silka SM prima korisnike kojima je potreban različit stepen podrške,nezavisne, poluzavisne ili potpuno zavisne od tuđe pomoći, bez obzira na oboljenje. Po prijemu zahteva za smeštaj u dom, stručni tim koji čine direktor, socijalni radnik i glavna medicinska sestra,vrše procenu aktuelnog stanja i potreba korisnika i u zavisnosti od potreba korisnika donosi se odluka o prijemu u dom za stara lica.Bitno nam je da u svakom momentu možemo da odgovorimo na potrebe korisnika. Pružamo usluge smeštaja i medicinske nege starim i odraslim licima koja usled ograničenih  fizičkih, intelektualnih ili psihičkih sposobnosti imaju poteškoće da žive samostalno i brinu o sebi i svojim potrebama.Vodeći se svojom misijom i vizijom dom za stare Oaza Silka SM sebi za cilj postavlja visoke standarde. Kako bi maksimalno zadovoljio potrebe svojih korisnika pažljivo je odabran stručan tim. Tim čini 11 ljudi koji 24 h brinu o Vašim najmilijima, kako bi njihov boravak u domu bio što sigurniji i komforniji.

Leave a comment