Naše osoblje

Vaši najmiliji su pod stalnim nadzorom tima doma. Tim Oaze Silka SM čine radnici sa višegodišnjim iskustvom. Tu su : socijalni radnik, medicinske sestre i negovateljice, kuvar, servirka, higijeničarka. Svakom korisniku doma pruža se 24 h nega i nadzor kako bi Vaši mili bili u potpunosti zbrinuti.

Leave a comment