Psihološka pomoć

Oaza Silka SM prima korisnike kojima je potreban različit stepen podrške,nezavisne, poluzavisne ili potpuno zavisne od tuđe pomoći, bez obzira na oboljenje. Po prijemu zahteva za smeštaj u dom, stručni tim koji čine direktor, socijalni radnik i glavna medicinska sestra,vrše procenu aktuelnog stanja i potreba korisnika i u zavisnosti od potreba korisnika donosi se odluka o prijemu u dom za stara lica.Bitno nam je da u svakom momentu možemo da odgovorimo na potrebe korisnika.Pružamo usluge smeštaja i  medicinske nege starim i odraslim licima koja usled ograničenih  fizičkih, intelektualnih ili psihičkih sposobnosti imaju poteškoće da žive samostalno i brinu o sebi i svojim potrebama.

Starenje je prirodan i postupan proces koji ljude ne čini manje vrijednima, lošijima i koji ih ne definiše kao drugačije. I u starosti ljudi se razlikuju jedan od drugoga i kao pojedinci zadržavaju svoju jedinstvenost. Isto kao i mladi i stari ljudi se plaše, boje, vole, tuguju… Imaju potrebu za pripadanjem, deljenjem, poštovanjem, saosećanjem, podrškom. Imaju potrebu da dele, da osećaju pripadnost, poželjnost prisustva. Veoma veliku ulogu u adaptaciji starih ljudi na dom imaju porodica, ostali korisnici doma kao i stručan tim istog. U većini slučajeva upravo od ovih vrsta podrške zavisi kko će korisnik prihvatiti boravak u domu.

Leave a comment