+381 69 670 853

Psihološka pomoć

Oaza Silka SM prima korisnike kojima je potreban različit stepen podrške,nezavisne, poluzavisne ili potpuno zavisne od tuđe pomoći, bez obzira na oboljenje. Po prijemu zahteva za smeštaj u dom, stručni tim koji čine direktor, socijalni radnik i glavna medicinska sestra,vrše procenu aktuelnog stanja i potreba korisnika i u zavisnosti od potreba korisnika donosi se odluka o prijemu u dom za stara lica.Bitno nam je da u svakom momentu možemo da odgovorimo na potrebe korisnika.Pružamo usluge smeštaja i  medicinske nege starim i odraslim licima koja usled ograničenih  fizičkih, intelektualnih ili psihičkih sposobnosti imaju poteškoće da žive samostalno i brinu o sebi i svojim potrebama.

Starenje je prirodan i postupan proces koji ljude ne čini manje vrijednima, lošijima i koji ih ne definiše kao drugačije. I u starosti ljudi se razlikuju jedan od drugoga i kao pojedinci zadržavaju svoju jedinstvenost. Isto kao i mladi i stari ljudi se plaše, boje, vole, tuguju… Imaju potrebu za pripadanjem, deljenjem, poštovanjem, saosećanjem, podrškom. Imaju potrebu da dele, da osećaju pripadnost, poželjnost prisustva. Veoma veliku ulogu u adaptaciji starih ljudi na dom imaju porodica, ostali korisnici doma kao i stručan tim istog. U većini slučajeva upravo od ovih vrsta podrške zavisi kko će korisnik prihvatiti boravak u domu.

Leave a comment