+381 69 670 853

Ograničena pokretljivost

Oaza Silka SM prima korisnike kojima je potreban različit stepen podrške,nezavisne, poluzavisne ili potpuno zavisne od tuđe pomoći, bez obzira na oboljenje. Po prijemu zahteva za smeštaj u dom, stručni tim koji čine direktor, socijalni radnik i glavna medicinska sestra,vrše procenu aktuelnog stanja i potreba korisnika i u zavisnosti od potreba korisnika donosi se odluka o prijemu u dom za stara lica.Bitno nam je da u svakom momentu možemo da odgovorimo na potrebe korisnika .Pružamo usluge smeštaja i medicinske nege starim i odraslim licima koja usled ograničenih  fizičkih, intelektualnih ili psihičkih sposobnosti imaju poteškoće da žive samostalno i brinu o sebi i svojim potrebama.

 

Neki od slučajeva naših korisnika:

1.
Pacijentkinja koja ima 83 godine. Pre deset godina joj je suprug preminuo. Žali se na slabost, koja joj onemogućava obavljanje aktivnosti svakodnevnog života. Jako otežano hoda. Žali se na bol u kičmi, kad hoda ne može da se ispravi (ide pogrbljeno), brzo se zamara. Kada leži ništa je ne boli. Pre 2 godine poslednji je put izašla iz stana. Imala nesvestice zbog kojih je padala. Poslednji put pre 1 godine. Navodi da je tada jako slabo jela (pad šećera).
Pre godinu dana doživela je intezivnu stresnu situaciju, kada joj je pas preminuo sa kojim je živela 17. godina I bila je vezana. Pre toga je normalno funkcionisala. Nakon toga se „opustila“ i zapustla. Bila je službenik i u penziju je otišla sa 40 godina staža.

DNEVNI RITAM:
Ujutru se budi oko 9,00-10,00, popije kafu, spremi doručak koji obeduje oko 10,00-11,00 sati. Nakon doručka legne (2-3 sata). Ručak je oko 15,00-16,00 sati. Zamori se pa mora da legne. U krevetu je do 17,00-18,00 sati. Ne večerava. Gleda TV i leži. Zaspi oko ponoći. Lepo spava, ne budi se. Pacijentkinja ličnu higijenu samostalno otežano obavlja.

2.Pacijentkinja koja ima 73 godine, stanje pole infarkta mozga sa posledicom hemiplegije, živi sa kćerkom, nepokretna je, pasivna, potpuno zavisna od tuđe nege i pomoći; Sfinktere ne kontroliše.Plačljiva je i razdražljiva. Kćerka se prema njoj odnosi sa preteranom brigom i pažnjom. Dnevni ritam: budi se oko 7,00 sati, pasivan transfer do kupatila – kupanje (pasivno), transfer do dnevne sobe (potpmognut, hoda sa tronožnim štapom, potpora kćerka sa plegične strane), doručak, potpomognut transfer do spavaće sobe, pasivno smeštanje u sedeći položaj na stolici i u krevetu kao i ležeći položaj u krevetu. Slično sa ručkom i večerom; Pacijentkinja ima pojačan apetit. Aktivnosti svakodnevnog života – potpuno zavisna.
Prisutna je levostrana spastična plegija; Svi pokreti sa plegične strane se izvode pasivno. Potpuno odsustvo aktivnog i aktivno potpomognutog pokreta. Prisutni edemi na nogama (stopala, skočni zglobovi obostrano).