Radna okupaciona terapija u domu za stare Oaza Silka SM pre svega ima pre svega podsticajni značaj. Nakon dolaska korisnika u dom stručan tim ima zadatak da se upozna sa dotadašnjim društvenim životom korisika kao i njegovim sklonostima ka radnim navikama kako bi mu  ubuduće radne terapije koliko god je to moguće prilagodili.

CILJ RADNE TERAPIJE:

– razvijanje radnih navika i kreativnosti,
– razvijanje novih vještina i znanja,
– poboljšanje koncentracije,
– jačanje resursa, i
– povećanje samopouzdanja.

Metode rada: Grupni i individualni rad

TEHNIKE RADA:

– kreativni rad (izrada nakita i različitih ukrasnih predmeta);
– ručni rad (pletenje, heklanje, vezenjei ručno šivanje);
– art terapija (slikanje, modeliranje i crtanje);
– kulinarstvo (teoretski i praktično);
– edukativne/ bonton(kultura ponašanja, odijevanja, higijene i dr.)

Bavljenje okupacionom terapijom ne prestavlja samo uživanje, jer isto ima i svoje terapeutske vrijednosti, odnosno doprinosi zdravlju, ali i materijalnoj koristi koja se ogleda kroz sticanje znanja koje korisnici doma mogu primijeniti kasnije, u svakodnevnom životu.Pored svakodnevne pažnje i njege koja je posvećena starijim osobama, kao i pomoći za .obnavljanje osnovnih životnih potreba, naša ustanova nudi društvene aktivnosti. Dom je opremljen sa divnim terasama kao i vrtom za gajenje ukrasnog cveća.

 

Leave a comment