+381 69 670 853
_JBK7804
_JBK7772
_JBK7776
Naš standard jeste pružanje visokoprofesionalnih usluga korisnicima, iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite.Profesionalnom brigom naše osoblje pruža osećaj sigurnosti i dostojanstvenog življenja, kao u vlastitom domu.
Dom za stare i negu bolesnih Oaza Silka SM pruža svojim korisnicima zaokružen sistem usluga:
  • Usluge stručnog socijalnog rada
  • Medicinska i intenzivna nega
  • Fizikalna rehabilitacija
  • Radno okupacione aktivnosti
  • Kulturno zabavne aktivnosti
  • Lična higijena i nega
  • Ishrana u domu
  • Prevoz korisnika do bolnica i klinika kako u zemlji tako i u inostranstvu
Naši-korisnici-uživaju-u-svakom-momentu
Naši-korisnici-uživaju-u-svakom-momentu
Novo u Oaza Silka SM

Prevoz korisnika doma do bolnica kako u našoj zemlji tako i do bolnica u inostranstvu uz pratnju medicinskog osoblja i lekara po potrebi.

67305510_920265861654196_183504440521654272_n

NAJNOVIJE VESTI